אמנות-תרבות-חברה

קהילה מוגנת לאנשי מוסיקה ואמנויות הבמה

הקבינה היא מסגרת שיקומית עבור מתמודדי נפש אשר העיסוק במוזיקה מהווה עבורם עוגן  ומקור כוח להשתלבות חברתית ותעסוקתית בחברה.

הרציונל – יצירה וקיום של מרחב קהילתי פורה ובטוח לשיקום והתפתחות עבור אמנים זכאי סל שיקום.

Skip to content